لنزولنز    LENSOLENS   لنزولنز

صفحه اصلی سایت

 

تماس با ما

محلول لنز

لنز طبی رنگی، لنز رنگی و زیبایی

سفارش لنز طبی

آموزش نسخه خوانی نمره چشم

 

چه کسانی می توانند از لنز سافت استفاده نمایند - نگهداری و استفاده از لنز

علائم ضعف بینایی - جراحی لیزیک و عوارض احتمالی آن

 

 

تلفن سفارش:   (٠٢١) 

 سفارش از ساعت ٩ الی ١۴ روزهای غیر تعطیل        فقط برای ارسال پیام در شبکه های اجتماعی:

        

نمره لنز

  افرادی که از لنز طبی یا لنز طبی-رنگی استفاده میکنند معمولا نمره لنز چشم چپ و راست خود را میدانند هنگامیکه شما لنز تهیه میکنید بر روی بسته بندی آن فاکتورهای درج گردیده است که مهمترین فاکتور همان نمره لنز شما می باشد، نمره لنز شما همراه با یک علامت + و یا معمولا در مقابل کلمه power و یا مخفف این کلمه نوشته شده است

نسخه خوانی نمره عینک

بعضی از افراد فقط  دارای ضعف  نزدیک بینی و یا دوربینی می باشند که نسخه آنان به شکل ذیل می باشد:

 ( چشم راست را با علامت OD یا R  نشان می دهند و چشم چپ را معمولا باOS  یا OG یا L  و اگر نمره هر دو چشم یکسان باشد با علامت  OU)

   مثال 1 OD :

  - 2. 50

  مثال 2       OD :

 + 1. 25

OS :

  - 2.00

OS :

 +1.75

PD :

 67

PD :

 62

 در مثال شماره 1  چشم راست فرد دارای 2/5  نمره( دو و نیم ) و چشم چپ دارای 2 نمره عارضه نزدیک بینی میباشد (اصلاح ضعف با عدسی مقعر).  در مثال شماره 2 چشم راست فرد دارای 1/25 نمره(یک و بیست وپنج صدم  یا  یک ممیز بیست وپنج) وچشم چپ دارای 1/75 نمره (یک وهفتاد و پنج صدم یا یک ممیز هفتادوپنج) عارضه دور بینی میباشد.( اصلاح ضعف با عدسی محدب).

 : PD فاصله بین دو مرکز چشم می باشد و فقط  در هنگام ساخت عینک کاربرد دارد.  { نمره عدسیها یا بعبارتی چشم )درایران( به اختلاف 0/25  ( بیست و پنج صدم منفی و یا مثبت ) کم یا زیاد میشود.}

بعضی از افراد علاوه بر نزدیک بینی و یا دور بینی دارای آستیگماتیسم  نیز می باشند:

  

مثال   OD :

+0.75 + 0.5O X 120°

OS :

+1.25 - 2.50 X 75°

PD :

61

در مثال بالا  فرد علاوه بر دور بینی  دارای آستیگماتیسم نیز میباشد. چشم راست دارای 0/5 +  آستیگماتیسم با محور 120 و چشم چپ دارای 2/50 -  آستیگماتیسم با محور 75  می باشد . ( محور آستیگماتیسم  از1  تا 180  درجه می تواند متغییر باشد. )

بعضی از افراد دارای ضعف  نزدیک بینی و یا دوربینی نمی باشند و فقط  دارای آستیگماتیسم می باشند :

مثال   OD :

 -1.75 X 25°

OS :

 +0.25 X 175°

PD :

 61

چشم راست  دارای 1/75آستیگمات با محور 25  و چشم چپ دارای 0/25 +  آستیگمات با محور 175  می باشد . البته اینگونه نسخه ها ممکن است بدین شکل نیز نوشته شوند که با هم تفاوتی ندارند. نسخه ذیل همان نسخه فوق می باشد فقط با نگارشی متفاوت.

مثال   OD :

 PLANO -1.75 X 25°

OS :

 PLANO +0.25 X 175°

PD :

  61

   (بدین معناست که چشم ضعف نزدیکی بینی و یا دوربینی ندارد : PLANO)

اکنون  میتوانید  نسخه تجویزی عیوب انکساری هر چشمی را خوانده و با آگاهی آنرا بازنویسی کنید. فقط کافیست در بازنویسی اعداد و علامتها ( + و - ) را عینا همانند نسخه اصلی بنویسید

نسخه نمره چشم