لنزولنز    LENSOLENS   لنزولنز

صفحه اصلی سایت

 

تماس با ما

محلول لنز

لنز طبی رنگی، لنز رنگی و زیبایی

سفارش لنز طبی

آموزش نسخه خوانی نمره چشم

 

چه کسانی می توانند از لنز سافت استفاده نمایند - نگهداری و استفاده از لنز

علائم ضعف بینایی - جراحی لیزیک و عوارض احتمالی  آن

 

کالای حراجی        تلگرام lensolens@

 

لنز تماسی یا کانتکت لنز به دو صورت لنز نرم تماسی و لنز سخت تماسی می باشد

لنز تماسی نرم یا سافت لنز می تواند به سه صورت باشد لنز طبی یا لنز رنگی و یا لنز طبی رنگی

چنانچه بهداشت و نکات مربوطه رعایت شوند استفاده از کنتاکت لنزها مشکلی ایجاد نخواهند کرد

 

لنز تماسی نرم چشم

 

کانتکت لنز تماسی چشم

 

کنتاکت لنز سخت هارد چشم

soft contact lenses & hard RGP contact lenses